Вест

article image

НПДДД: Не укидању веронауке!

Народни покрет Динара-Дрина-Дунав се залаже за традиционалне вредности, за културу, корене, за изградњу квалитетног образовно-васпитног система који ће допринети заштити интересе државе и нације.

Стога се оштро противимо личним ставовима ресорног министра који се залаже за промене у структури школских наставних и изборних предмета и то кроз смањио број часова веронауке и грађанског васпитања, вероватно са тенденцијом њиховог потпуног укидања.

Овај чин сматрамо недопустивим, као и оцену министра изречену у медијима, да не постоји довољан број адекватно обученог кадра за извођење ове наставе. Постављамо питање: „Да ли је могуће да у Србији, у којој је толики број младих и образованих људи незапослен, не постоје адекватни кадрови за рад у настави?“

Сматрамо да је увођење верске наставе у школама у значајној мери допринело развоју међусобног поштовања и толеранције, самим тим и међусобног уважавања младих без обзира на верску, расну  и националну припадност.

Ако при томе имамо у виду европске земље, чијим стандардима тежимо и у оквиру којих је верска настава препозната као један од основа стварања толерантног друштва, онда свакако изненађује чињеница да смо ми сами против својих темељ, корена и традиције.

Искрено се надамо, а полажемо значајну наду у став стручне јавности, да се самовоља појединаца која може изразито негативно утицати на нацију и друштво у целости, овај пут неће допустити!


Инфо служба

Народног покрета Динара-Дрина Дунав