Оснивачки акт

article image

На основу члана 10. Закона о политичким странкама (Службени гласник РС бр. 36/2009, 61-одлука УС) Оснивачка Скупштине политичке странке НАРОДНИ ПОКРЕТ ДИНАРА-ДРИНА-ДУНАВ дана 30. 07. 2015. године доноси:

 

ОСНИВАЧКИ АКТ

Назив политичке странке: НАРОДНИ ПОКРЕТ ДИНАРА-ДРИНА-ДУНАВ
Скраћени назив политичке странке: НПДДД

Седиште и адреса: Нови Сад, Радничка 20

Програмски циљеви:

 • поштовање и заштита интереса Републике Србије и свих лица који живе у Републици Србији без обзира на верску, расну и националну припадност;
 • поштовања свих Уставом и законима гарантованих права и слобода;
 • борба против дискриминације на основу верске, расне, националне и завичајне припадности;
 • заштита права националних мањина;
 • поштовање човека, његовог достојанства, слободе говора, независно од његове верске, расне и националне припадности;
 •  подизање свести о духовности;
 • подизање свести о економско социјалном патриотизму и родољубљу;
 • промовисање породичних вредности, заштита и унапређења права породице, а посебно мајки, самохраних родитеља и деце без родитељског старања, деце ометене у физичком или психичком развоју, као и других лица са посебним потребама;
 • промовисање традиције, корена, културног наслеђа и идентитета Срба који воде порекло из држава у региону;
 • заштита права на бесплатно образовање;
 • заштита права на бесплатно лечење и социјалну заштиту;
 • заштита права на рад, хумане услове рада и заштита права запослених проистекла из законске регулативе;
 • заштита породичног и наследног права;
 • заштита права на родну равноправност;
 • заштита здравља људи и очување животне средине;
 • промовисање равномерног и одрживог развоја свих делова Републике Србије;
 • промовисање економске сарадње на свим нивоима;
 • стварање евро-регија које би чиниле регије у областима Динаре, Дрине и Дунава и чијим би економским и културним повезивањем унапредили сарадњу држава у којима се ове регије налазе.

Лично име, пребивалиште и адреса и ЈМБГ лица овлашћеног за подношење пријаве за упис политичке странке у Регистар: ТОМИСЛАВ БОКАН, НОВИ САД, УЛИЦА 3 БРОЈ 46, ЈМБГ.              

Датум доношења оснивачког акта: 30. 07. 2015. године

 

Председавајући Оснивачке Скупштине политичке странке

НАРОДНИ ПОКРЕТ ДИНАРА-ДРИНА-ДУНАВ

Томислав Бокан